W Poradni Audiologiczno-Laryngologicznej udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczymy usługi medyczne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia) dla pacjentów ze skierowaniem oraz odpłatnie bez skierowania.